Přeskočit na obsah

2010 – Husité

autor hry – Lukáš

O hře stručně letem světem: Po příjezdu na tábor jsme se ocitli na počátku 15 století. Byli jsme svědky Husových kázání proti zkažené bohaté církvi a proti kupčení s odpustky. Byli jsme i svědky Husova konce – jeho neúspěšné obhajoby (ukřičení) na koncilu v Kostnici a jeho následnému upálení.

Nespokojený lid nechtěl být dále utlačován svrchovanou šlechtou a církví. A proto vzniklo nové hnutí, nový směr – Husitství.

Pod vedením Jana Žižky z Trocnova a jiných vojevůdců jsme nejednou Evropě ukázali co dokážeme a že se jen tak nedáme. Porazili jsme domácí královská vojska, rozprášili a zastavili několik Křížových výprav. To vše jen s geniální taktikou, silnym duchem a srdcem.

Kdo zná historii – ví, jak to bylo dál. Rozštěpili jsme se na tři proudy. Pražany, Tábory a Sirotky. A nakonec přišla neslavná „Bitva u Lipan“ kde se bratr postavil proti bratru..

Celotáborovou hru vyhrála skupinka Pražanů (stejně jako kdysi:)

  1. Pražané:            Petr, David, Markét, Nikol, Áďa
  2. Táboři:               Katka, Týna, Kuba, Honza, Klárka
  3. Sirotci:              Šáfa, Kikina, Terka, Radim, Viktor