Přeskočit na obsah

2007 – Kelti

autor hry – Píhaj a Cog

Tři staré keltské rody Govidion Ap Matha, Brit Killidd /:brit kilit:/ a Cailech Beli Dhon /:koilak beli don:/ rozhodli spojit svá území, sjednotit lid a stát se opět po více než století Velkou říší.

Náčelníci tak vedou svůj lid do středu opuštěného kraje, který kdysi býval hlavní částí Velké říše. Přichází rody s praporci Jelena, Kance a Havrana a rozhodují se o spojení v jeden lid. Právě se začala psát nová kapitola Keltů.

Nevyhnutelně mezi rody začíná boj o vůdcovství v nové Velké říši. Hledání starých artefaktů, luštění odkazů posledních vládců, pátrání po Svatých druidech to vše může jakémukoli rodu přinést výhodu nad ostatními a snad i příslib moci.

Po mnoha dobrodružstvích se zcela zaslouženě chopil vlády rod Brit Killidd. Objevili hlavní artefakty Velké říše prapor Triquetru, symbol soudržnosti a Keltské kladivo Eberat neboli Hlavodrv.     ..a pokud nevymřeli, vládnou říši dodnes.

Brit Killidd

Cailech Beli Dhon

Govidion Ap Matha