Přeskočit na obsah

2021 – CIVILIZACE

autor hry – Lukáš

Letošní tábor byl inspirovaný vývojem nás všech – tedy lidstva a nesl název CIVILIZACE.

Na cestu po dějinách lidstva jsme se rozdělili na tři národy.

Víťkovce pod vedením Viktora a Petra.
Minuisty pod vedením Radima a Terky.
A Lišejníky, které vedli Teo a Kuba
Během starověku nás ještě doprovázel Malý národ pod vedením Coga. Veverky a Marti.

Na cestě nás provázeli čtyři důležité aspekty. Válečnictví, které představoval Dan, Prosperita, kterou představoval Krtek, Umění ztělesněné Veverkou a Věda, kterou představoval Frog. Nad vším bděl a nekompromisní spravedlnost zaručoval Čas, kterého představoval tvůrce celotáborovky Lukáš.

Náčelníci civilizací a od meče dál doprava Dan = Válečnictví // Frog = Věda // Lukáš = Čas // Fef = Umění

Vše začalo převratným objevem ohně, který se stal základem všech ostatních objevů. Prošli jsme si starověkem, středověkem a naší pouť jsme zakončili v novověku. Během tohoto vývoje jsme byli svědky celé řady významných vynálezů a objevů, které formovaly lidstvo až do té podoby, v jaké jej známe dnes.

Ochočili jsme si a domestikovali divoká zvířata, obdělali jsme první půdu a vypěstovali první obilí, vyrobili jsme první keramické nádoby a dokonce jsme vyrobili i první papír. Odlili jsme první bronz, prozkoumávali tajemství alchymie a astrologie. Položili jsme základy filozofie a tak i všem ostatním vědám. Vytvořili jsme první peníze a podnikly nebezpečné zámořské objevy. Vynalezli jsme knihtisk, parní stroj anebo třeba telegraf. Zkrátka jsme si prošli dějiny lidstva, které byly orámované všemi těmito úžasnými objevy…

Vše má ale svůj konec a tak po třech týdnech nezbývalo než zapálit závěrečný oheň a nastal čas na závěrečnou řeč:

Je dokonáno… všechny národy světa si našli své místo v dějinách světa.

Vynaložili nepředstavitelné množství úsilí, aby se dostali až na práh moderního světa. Klopýtaly po stezkách pokroku, ztrácely se v jeho slepých uličkách, objevovaly zázraky, o kterých se celým generacím jejich předků ani nesnilo.

Zkrotily živly včetně ohně, vody, páry i elektřiny, podmanily si přírodu, čerpaly z pramenů její nekonečné inspirace a nacházely dosud nepoznanou krásu v umění.

Za cenu vlastní krve, potu a slz překonávaly zdánlivě nepřekonatelné překážky a nástrahy, které jim stály v cestě za pokrokem. V cestě za lepším a možná i dokonalým lidstvem.

Nyní tyto národy stojí na prahu této dokonalosti, jsou silné jako nikdy před tím, jsou mocné, jako nikdy nebyly a spojuje je ona cesta za poznáním, ta cesta, která z nich udělala to, co jsou nyní.

A přesto je každý jiný.. rozděluje je vlastní touha po ještě větším poznání, po ještě větší síle, po ještě větším věhlasu, po ještě větší moci.

Stačí málo a vše čeho dosáhly, bude ztraceno, bude použito proti nim a bude zašlapáno do bahna zmaru a ztraceno v krveprolití války.

Velká Británie a Ruské impérium podepisují spojeneckou smlouvu s Francií a snaží se tak držet na uzdě stále více se rozmáhající Německé císařství, které ve spojenectví s Rakouskem-Uherskem touží po stále větším vlivu v Evropě a netají se ani tím, že pro dosažení svého nebude váhat použít zbraně. Neodvažuje se však přikročit k vyhlášení války proti tak mocným národům jakým Británie a Rusko jsou.

Zatímco tedy všechny velmoci balancují na hraně vzájemné odvěké rivality a vynuceného respektu. Přijíždí následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este do hlavního města Bosny a Hercegoviny Sarajeva, aby zde vykonal státní návštěvu a vojenskou přehlídku rakousko-uherské armády, díky které tuto malou zemičku ovládá, a to i přes nelibost všech balkánských národů, především tedy Srbského království, které se vzhledem k rakousko-uherské rozpínavosti a silné armádě obává o svou nezávislost.

Někdy stačí jen malá jiskra k tomu, aby vybuchl celý sud střelného prachu.

Je neděle večer 27. června léta páně 1914 a v temném pokojíku nad jednou z mnoha sarajevských kaváren sedí na posteli devatenáctiletý srbský student, mlčí a v rukách stále dokola převrací svou poloautomatickou pistoli Browning. Zítra ráno spolu se svými pěti společníky vykročí do sarajevských ulic a tím i do dějin tohoto světa. Jeho jméno je Gavrilo Princip…

Tak kamarádi děkujeme za skvělý tábor a příští rok zase Ahooooj 😉

Lukáš