Přeskočit na obsah

2017 – Hra o trůny

autor hry – Lukáš

Vítej poutníku. Vítej v Západozemí. Ve světě, kde mohou vládnout jen silní a pro slabé zde není místo.
Poslední král z rodu Targarienů je mrtev a Železný trůn zůstává neobsazen. Kdo na něj usedne, stane se vládcem osmi
království a pánem Západozemí.
Tři rody, všechny starodávné a mocné a lordi z těchto rodů soupeří o korunu a o místo na Železném trůnu.

Už rozplynul se míru sen. Už nadešel války den. Už vojska stojí na strážích, už štít do štítu naráží.
A válka zuří.

Hrdí Starkové, mocní Lannistři a zuřiví Baratheoni svádí nelítostné boje o moc a co největší vliv v zemi. Jejich
armády bojují na pláních, na pouštích, v lesích i na mořích.

Nebojují však jen meči, jejich zbraněmi je mnohdy lest a úskok. Slavné vítězství střídají potupné porážky.
Který z těchto rodů přečká tuto dobu válek a vyjde z ní jako vítěz a nový král Západozemí?

Od Hvězdopádu k Dvojčatům, přes šíji k z ledu zálivům. Od jihu kde jen zmije sní, až k severu k stínu Zdi.
Ta válka zuří.

Tyto dny rodí hrdiny – zemi křižují rytíři a válečníci, akolyté a magistři, ale i obchodníci a zemani. Všichni slouží
jedinému cíli. Učinit svůj rod nejmocnější ze všech a nepřátele zadupat do prachu zapomnění.
Žádný kout země není ušetřen. V agónii války se zmítá studený Sever, odlehlé Údolí, Říční kraje, hrdé Železné
ostrovy, úrodná Rovina, zlatonosný Západ, rozpálené Dorne i nezkrotný Východ.

Tři rody trojí korouhev. Ty rody živí jeden hněv. Zda Baratheon uzme trůn, či přikloní se k Lannisterům.
A nebo Starkům.

Historie této země je psána krví a slzami. Kdo totiž jednou okusí sladkou chuť moci, již se jí nemůže nabažit.
Tak buď sbohem poutníku. Snad až tato válka skončí, nastanou šťastné časy a my pozvedneme číše na počest nového
spravedlivého a moudrého krále. Buď sbohem a nechť tvé kroky chrání bozi noví i staří…

Až oheň války dohoří, až shoří zlaté paroží, až kůže vlčí shoří v něm, až hříva lehne popelem.
Ta válka skončí.