Přeskočit na obsah

2014 – Soudce Ti

autory hry byly – Krtek, Luky a Bezdr vedoucí

Na tři týdny jsme se stali pomocníky slavného soudce Ti, nejmoudřejšího a nejspravedlivějšího hledače práva z přelomu sedmého a osmého století našeho letopočtu ve staré Číně.