Přeskočit na obsah

2008 – Alcatraz

autor hry – Lukáš

Na tři týdny jsme se stali vězni v proslulé věznici Alcatraz, ze které prý není úniku. Ale my jsme se o to stejně pokusili.
Jako vězni jsme byli rozděleni do tří vězeňských bloků a každý blok musel na útěku pracovat samostatně jako jedna skupina.
Hry byly zaměřeny na toto snažení a výhry resp. odměny za výhry v těchto hrách, nás měly vězně přiblížit k vysněnému cíly (např. získání plánu věznice, lopatky, provazu, uniformy dozorce … atd.).


Způsob jak utéct z věznice bylo staré tajemství dvou uprchlíků, kteří z Alcatrazu uprchli a nikdo o nich už nikdy neslyšel. Proto jsme s napětím naslouchali příběhu Theodora Coleho a Ralpha Roa, kterým se tento husarský kousek zdařil a nyní nám chtěli předat své tajemství.
Tento jediný způsob byl sice složitý a komplikovaný jak na přípravu tak na organizaci a provedení samotného útěku, ale šance na úspěch tu byla a my se o ní chtěli poprat ze všech sil.


A na konci třítýdeního snažení se to skutečně podařilo skupině pod vedením předáka Puldice a tato skupina také získala vysněnou svobodu!