21.10.2015

2015 Komanči

tvůrce hry: Lukáš Cody

Neocitli jsme se (jak by se mohlo podle názvu cetehu zdát) na nekonečných pláních amerického západu, kde se bezstarostně prohánějí stáda mustangů, ale naopak v bývalém Československu a to konkrétně v období od tzv. normalizace po Sametovou revoluci (roky 1969-1989) a místo mustangů a indiánů se zde prohánějí esenbáci a kádroví úředníci.

DSC_0026_2

DSC_0058_2

Náplň tohoto cetehu byla poněkud kontroverzní a nemnohý z nás si nedokázal představit, jak jej děti, které tohle období (chválabohu) nikdy nezažili, přijmou. Nicméně, šli jsme do toho a naše odvaha se nám, myslím, vyplatila.

Děti se tak ocitli uprostřed každodenního života občana ČSSR se všemi jeho absurdnostmi, zvláštnostmi, starostmi i radostmi. Každý z nich se na tři týdny stal občanem své socialistické vlasti a musel se snažit tímto labyrintem blbosti, byrokracie, protěžování a buzerace projít co možná nejúspěšněji a se vztyčenou hlavou.

2015 Komanči

2015 Komanči

 

 

Vznikly tři delegace z nejúspěšnějších podniků té doby, tedy ČKD, OKD a JZD, do kterých byli děti rozděleny a stali se tak z nich dělníci, horníci a rolníci. Každá tato delegace byla vedena předsedou závodní rady (oddílovým vedoucím) a děti si mezi sebou rozdělili další důležité funkce (sekretář závodní rady, kulturní a sportovní referent, bytový důvěrník a pomocná stráž VB).

DSC_0096DSC_0093DSC_0123

DSC_3617_2

 

Do delegace ČKD pod vedením soudruha Froga byli zařazeni tito soudruzi: Áďa, Pavel, Dominik, Terka, Ivan, Petr P., Mateo a Petr J.

Do delegace OKD pod děleným vedením soudruhů Karlose a Ondry byli zařazeni tito soudruzi: Radim, Verča, Barča, Eliška, Roman, Adam D., David a Teo

Do delegace JZD pod vedením soudruha Romise byli zařazeni tito soudruzi: Eva, Klárka, Zdeněk, Viktor, Honza, Anička, Vilík a Adam S.

Ostatní vedoucí si pak rozdělili funkce v rámci Ústředního výboru KSČ. Konkrétně Veverka se stala Generální tajemnicí, Lukáš sovětským poradcem pro věci politické, Krtek ministrem vnitřního obchodu a zásobování lidu, Cog tajemníkem Ústavu národního zdraví a Kubaši předsedou Ústřední rady PO SSM.

A mohli jsme se do toho pustit…

Delegace se rvaly o tuny oceli, uhlí a obilí v soutěžích jako např. vycestování do Jugošky, oslava 1. Máje, shánění nedostatkového zboží, Stezka hrdinů SSSR, Partyzánský samopal, cvičení CO, Spartakiáda nebo Nedělní chvilka poezie.

DSC_0500

DSC_0663

Mimoto se každý sám za sebe snažil vyšplhat se co nejvýše ve společenském žebříčku komunistické společnosti. Postupně se z Jisker stávali pionýry, ti lepší pak svazáky a ten nejlepší dosáhl až na kandidáta KSČ. Zde patří velká gratulace Teovi, který jako jediný dosáhl na tento stupeň a zároveň mu patří i velký obdiv za statečnost s jakou během jednání ÚV a OF během Sametové revoluce roztrhal svůj průkaz člena KSČ a deklamoval tak svůj postoj vůči nastalému společenskému dění ;)))

Všeho ale do času a v myšlenkách soudruhů začala hlodat myšlenka na změnu. A tak ceteh dospěl až k 17. Listopadu 1989, Palachovu týdnu a prvním svobodným volbám. V těch získalo nově založené Občanské fórum drtivých 94% a prvním svobodně zvoleným prezidentem byl zvolen politický vězeň a jeden z vůdců Sametové revoluce Václav Karel (jinak starý známý Karlos).

DSC_0166_4

DSC_0210_4

DSC_0184_4

 

 

Všechno skončilo, jak mělo a slova jednoho z dětí, když odcházelo v Praze po příjezdu od autobusu v doprovodu svých rodičů: „Bylo to super, ale žít bych v tý době nechtěl.“ hovoří sama za sebe. Vždyť přesně o tohle nám šlo!

po sametové revoluci sepsal

Lukáš