23.4.2017

2007 Kelti

autor hry: Píhaj a Cog

Tři staré keltské rody Govidion Ap Matha, Brit Killidd /:brit kilit:/ a Cailech Beli Dhon /:koilak beli don:/ rozhodli spojit svá území, sjednotit lid a stát se opět po více než století Velkou říší.

2007 Kelti

2007 Kelti

Náčelníci tak vedou svůj lid do středu opuštěného kraje, který kdysi býval hlavní částí Velké říše. Přichází rody s praporci Jelena, Kance a Havrana a rozhodují se o spojení v jeden lid. Právě se začala psát nová kapitola Keltů.

Nevyhnutelně mezi rody začíná boj o vůdcovství v nové Velké říši. Hledání starých artefaktů, luštění odkazů posledních vládců, pátrání po Svatých druidech to vše může jakémukoli rodu přinést výhodu nad ostatními a snad i příslib moci.

Po mnoha dobrodružstvích se zcela zaslouženě chopil vlády rod Brit Killidd. Objevili hlavní artefakty Velké říše prapor Triquetru, symbol soudržnosti a Keltské kladivo Eberat neboli Hlavodrv.     ..a pokud nevymřeli, vládnou říši dodnes.

 

 

 

Brit Killidd

Brit Killidd

Cailech Beli Dhon

Cailech Beli Dhon

Govidion Ap Matha

Govidion Ap Matha